+420 376 323 338    info@thomasromano.cz

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů patří mezi naše naprosté priority při práci s daty. Na této stránce Vás budeme vždy aktuálně informovat o způsobu, jakým používáme a chráníme informace získané při obchodním styku. Před předáním jakýchkoli informací nám, nebo zde na webu si naše zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečtěte. Děkujeme

Užíváním našich stránek www.thomasromano.cz  nebo jiných našich webů souhlasíte s našimi „Zásadami ochrany osobních údajů“. Pokud nám jejich prostřednictvím poskytnete jakékoli informace, v plném rozsahu souhlasíte s jejich získáním, sbíráním, použitím, sdělováním a dalšími způsoby zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platným právním řádem České republiky.

Naše společnost samozřejmě plně respektuje vaše právo na soukromí a neshromažďuje proto žádné osobní údaje o vás, pokud k tomu nedáte prokazatelný souhlas nebo nejde o případy, kdy zákony České republiky umožňují shromažďování osobních údajů bez souhlasu. Za účelem zabezpečení technické funkčnosti webu jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž naši uživatelé na tento web (nebo jiné naše weby) přistupují.

Naše společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly jakkoli identifikovat návštěvníky stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití příslušného webového formuláře, kde je nutný Váš zřejmý souhlas či jasně stanovený důvod zjišťování osobních údajů.

Internetové stránky mohou ukládat přímo do vašeho počítače (nebo jiného zařízení) datové soubory, kterým se také říká cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si webové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení, když stránky procházíte. V těchto datech jsou uloženy informace o vašich krocích a nastaveních (jako je příslušný zákaznický segment, používaný jazyk, velikost písma apod.). Slouží především k tomu, aby vám usnadnily používání stránek a nemuseli jste příště např. zadávat opakovaně tytéž informace.

Internetové stránky naší společnosti využívají cookies výhradně pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Nikdy nepoužíváme cookies za účelem získání informací o uživatelích. Následující tabulka specifikuje typy cookies a dobu, po kterou se u nás na serveru uchovávají.

Název cookie K čemu slouží a jak dlouho se uchovává
web Udržuje 30 dní informaci o naposledy navštívené kategorii webu. Slouží zejména pro zobrazení správného segmentu při opětovné návštěvě webu.
webcat Udržuje po dobu pohybu na webu informaci o naposledy navštíveném kategorie webu. Vyprší okamžitě po zavření prohlížeče. Má přednost před „web“.
ID Slouží k jednoznačné identifikaci přihlášeného uživatele po dobu pohybu uživatele v zákaznické sekci webu. Vzniká při první návštěvě stránek a zaniká explicitním odhlášením nebo po zavření okna prohlížeče nebo po vypršení doby platnosti 24 hodin.

Tyto cookies soubory jsou používány výhradně k účelu, který je uveden výše.

Všechny naše internetové stránky využívají patřičná opatření k ochraně osobně identifikovatelných informací ve chvíli, kdy je odesíláte na naše stránky, a k ochraně těchto informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Měli byste mít ale samozřejmě na paměti, že žádný přenos prostřednictvím internetu není zcela bezpečný ani bezchybný.

Naše internetové stránky můžou obsahovat také různé odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které naše zásady ochrany soukromí samozřejmě neplatí. Dovolujeme si Vám tedy doporučit seznámit se také se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Veškeré používání všech našich internetových stránek podléhá v celém rozsahu příslušným ustanovením právního řádu České republiky.

Pokud máte jakoukoli žádost, návrh či dotaz týkající se všech výše uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání se získanými  informacemi na našich stránkách, případně s námi již nadále nechcete komunikovat a přejete si nevratně smazat informace, které o vás můžeme uchovávat, napište nám prosím na adresu admin@thomasromano.cz a Váš požadavek bude obratem vyřízen.

Naše uvedené Zásady ochrany osobních údajů jsou vždy aktuální ke stávajícím zákonům a nařízením. Pokud dojde v zásadách ochrany osobních údajů k nějakým změnám, bude jejich nové znění vždy aktualizováno na této stránce.

Poslední aktualizace této sekce proběhla 29.09.2014.

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close