+420 376 323 338    info@thomasromano.cz

Normy osobních ochranných prostředků

Evropské normy EN Normy a technické informace


Evropské normy pracovní obuvi

Normy Úroveň ochrany Kategorie
EN347 pracovní obuv, bez ocelové špice OB O1 O2 O3
EN346 ochranná obuv, ocelová špice do 100 J PB P1 P2 P3
EN345 bezpečnostní obuv, ocelová kaple do 200 J SB S1 S2 S3
Symbol Pokryté rizika Vybavení
uzavřená patní část * * *
A antistatická obuv ° * * *
E abrobce energie voblasti paty ° * * *
WRU odolnost svršku proti průniku aabsorbci vody ° * *
P odolnost podešve proti propichnutí ° ° *
Cl ochrana proti chladu, zateplená obuv ° ° ° °
Hl odolnost podešve proti teplu ° ° ° °
HRO odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C ° ° ° °
Cl vodivá obuv ° ° ° °
ORO odolnost podešve proti pohonným hmotám °
  • * povinné, základní vybavení
  • ° nepovinné, doplňkové vybavení – uvedeno u obj.č.

Evropské normy pracovních oděvů

EN340 Ochranné oděvy
EN381 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil
EN412 Ochranní zástěry při používání ručních nožů
EN533 Ochranné oděvy – ochrana proti teplu a ohni
EN368 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
EN369 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
EN471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností
EN1073-1 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
EN1149 Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti
EN342 Ochranné oděvy – ochrana proti chladu
EN468 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
EN463 Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím

Typové třídy

Typ 3 Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška proti pronikání proudu kapalin
Typ 4 Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška na postřik kapalin
Typ 5 Ochrana proti částicím prachu, zkouška na suché částice
Typ 6 Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška na omezený postřik

Evropské normy ochranu dechu

EN149:2001 filtrační polomasky proti prachu
EN405 filtrační polomasky proti plynům apárám
EN140 polomasky
EN136 celoobličejové masky
EN143 filtry proti prachu
EN141 filtry proti plynům
EN146 systémy spřívodem vzduchu
TM14/7.25 dýchací přístroje spřívodem stlačeného vzduchu

Evropské normy ochrany sluchu

EN352/1 sluchátka
EN352/2 ucpávky
EN352/3 sluchátka kpřilbě
EN352/4 elektronická sluchátka
EN458 návod na výběr, použití, používání audržbu OOPP proti hluku

Evropské normy ochrany zraku

EN166 základní náležitosti
EN167 metody optických testů
EN168 metody neoptických testů
EN169 filtry pro sváření
EN170 filtry pro UV
EN171 filtry pro IR
EN172 sluneční filtry pro použití vprůmyslu

Evropské normy pracovních rukavic

EN420 Ochranné rukavice -všeobecné požadavky
EN388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
EN374-2,3 Ochranné rukavice proti chemikáliím amikroorganismům
EN 511 Ochranné rukvice proti chladu
EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče
EN407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu, ohni )
EN381 Ochranné rukavice prouživatele ručních řetězových pil
EN421 Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření aradioaktivnímu zamoření
EN1082 Ochranné rukavice pro práci sručními noži
EN30819 Ochranné rukavice proti vibracím
EN60903 Izolační ochranné rukavice pro práci pod napětím

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI RUKAVIC

Nitril Neoprén PVC Přírodní latex Vinyl
Aceton *** ***
Acetonnitril * *** ***
Kyselina akrylová ** * ***
Fluorid amonný *** *** *** ***
Hydroxid amonný *** *** *** ***
Lučavka královská * ** ** *
Benzen *
Kyselina brompropiová * ** ** ***
Chloroform
Ethylalkohol *** *** ** *** ***
Ethyléter *** *** **
Formaldehyd *** *** *** *** ***
Kyselina chromová 50% * ** **
Freon TMC **
Freon TF *** *** **
Benzín *** * *
Kyselina chlorovodíková *** *** *** *** ***
Kyselina fluorovodíková *** *** ** *** ***
Peroxid vodíku 30% *** *** *** *** ***
Petrolej *** *** * *
Kyselina mléčná 85% *** *** *** *** ***
Methylalkohol *** *** ** *** **
Ropná rozpouštědla *** ** * *
Kyselina dusičná 70% ** * ***
Kyselina chloristá 60% *** *** *** *
Tetrachlor/Perchloretylén ** *
Kyselina fosforečná *** *** *** * ***
Hydroxid draselný 50% *** *** *** *** ***
Propylacetát * * * **
Propylalkohol *** *** * *** *
Silikon ** *
Hydroxid sodný 50% *** *** ** *** ***
Kyselina sírová 95% * ** **
Kyselina sírová 47% akumulátorová *** *** ** *** ***
Tetrachloretén ** ***
Toluen * *
Terpentýn *** * *
  • *** Vynikající degradace, chemikálie má velmi malý vliv na materiál
  • ** Dobrá degradace, chemikálie má malý degradační vliv na materiál
  • * Dostatečná degradace, chemikálie má průměrný degradační vliv na materiál
  • Materiál není vhodný pro styk s chemikálií

Tabulka uvádí jen orientační údaje, odolnost rukavic je ovlivněna koncentrací a teplotou chemikálií, tloušťkou rukavice, dobou ponoření, atd.

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close