+420 376 323 338    info@thomasromano.cz

Náhradní plnění ZPS

Katalog zaměstnavatelů

Jsme chráněná dílna uvedená v katalogu Ministerstva práce a sociálních věcí.

.

Znak postiženýchJako přímí poskytovatelé Náhradního plnění a chráněná dílna jsme uvedeni i v pravidelně aktualizovaném katalogu Ministerstva práce a sociálních věcí, což si můžete jednoduše ověřit po stisknutí tohoto tlačítka a vyhledání podle našeho IČ: 284 20 454.

Od počátku roku 2005 je zákonná povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu upravena ustanovením §81-83 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího min. 50% lidí se ZP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele tou nejméně výhodnou variantou řešení tohoto problému.

Nákupem jakéhokoli zboží či služeb od naší společnosti realizujete Náhradní plnění, protože jsme přímý zaměstnavatel více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Nakoupit u nás můžete veškerý nabízený sortiment – firemní oděvy, pracovní oděvy, ochranné pracovní pomůcky a obuv, kompletní reklamní předměty, výšivky, potisk, velkoplošný tisk, drogerii pro firmy, atd. …

V současné době poskytujeme Náhradní plnění pouze odběratelům s řádně uzavřenou smlouvou.

 Smlouvu lze uzavřít obratem elektronicky.

Pokud máte zájem také v letošním roce o odběr na Náhradní plnění, kontaktujte nás. Připravíme smlouvu, ve které bude specifikována hodnota plnění pro Vaši firmu. Daňové doklady také budou speciálně označeny pro potřeby kontrol Úřadů práce.


Pro uzavření smlouvy od Vás potřebujeme:

  • Název firmy
  • Fakturační údaje
  • Kontakt na osobu, která má tuto záležitost ve Vaší firmě na starosti
  • Kontakt na osoby oprávněné provádět nákup u nás
  • Počet zaměstnanců Vaší firmy

Počet Vašich zaměstnanců samozřejmě uvádějte přepočtený dle zákona, nejlepším řešením je přiložením kopie formuláře, který pravidelně podáváte na Úřadu práce „Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP“.

Veškeré Vámi poskytované informace budou důvěrné, budou sloužit pouze pro potřebu naší společnosti a nebudou poskytovány jiným subjektům.

Jak se vypočítá náhradní plnění ?

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za rok 2013 : 24.622,- Kč
Pokud jakékoli organizaci chybí jedna osoba se zdravotním postižením, musí za ní do státního rozpočtu odvést 2.5 násobek průměrné mzdy: 2,5 x 24.622,- Kč = 61.555,- Kč
Odvod za 2 chybějící osoby pak činí : 2 x 61.555,- Kč = 123.110,- Kč atd. …

tento prakticky sankční odvod tedy nemá pro Vaši firmu či společnost žádný materiální přínos.

 

Odběratelé mající více než 25 zaměstnanců:

Počet zaměstnanců 25 50 100 200 375
Povinný podíl OZP osob (4%) 1 2 4 8 15
Roční odvod při nesplnění povinného podílu (v tis. Kč) 61.555,- 123.110,- 246.220,- 492.440,- 923.325,-
Ekvivalent povinného podílu odebráním výrobků a služeb ( v tis. Kč bez DPH) 172.354,- 344.708,- 689.416,- 1.378.832,- 2.585.310,-

 

Bližší informace zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close